فلزیاب DFR

فلزیاب تهران

فلزیاب وسیله‌ای است که برای پیدا کردن اجسام فلزی مخفی یا گم شده

درون زمین، دیوار یا اجسام دیگر به کار گرفته می‌شود.

دستگاه فلزیاب‌ها را در اطراف دیسک جستجوگر خود ایجاد می‌کنند. زمانی که جسم

فلزی در محدوده میدان مغناطیسی قرار بگیرد شدت میدان مغناطیسی تغییر کرده و

دستگاه فلزیاب با این تغییرات متوجه وجود فلز در اطراف دیسک خود خواهد شد

و آن را آشکار و اطلاع می‌دهد. هر چقدر شدت میدان مغناطیسی تولید شده توسط

دستگاه بیشتر باشند عمق کشف فلز بیشتر خواهد بود. عمق کاوش توسط فلزیاب

با توجه به اندازه، شکل و جنس فلز تغییر می‌کند کمتر یا بیشتر میانواع فلزیاب

این دسته فلزیاب‌ها که معمولاً خیلی سبک و بوده و دیسک آن‌ها کوچک

(دیسک استاندارد آن‌ها ۲۵ سانتی‌متر) می‌باشد و عمق کاوش فلز آن‌ها نیز

کمتر از یک متر می‌باشد. به این معنی که یک فلز به شکل مربع به اندازه ۱متر

در ۱متر را حداکثر می‌تواند از فاصله یک متری پیدا کند. فلزیاب‌های تفریحی برای پیدا کردن

فلزات در سطح خاک طراحی شده‌اند. این نوع فلزیاب‌ها دارای صفحه نمایشگری دیجیتالی

و پیشرفته می‌باشند. فلزیاب‌های تفریحی که دارای نمایشگر دیجیتالی می‌باشند قدرت

تفکیکی کم و بیش برابر با ۸۰٪ دارند. به این منظور که می‌توانند فلزات آهنی را از فلزات غیرآهنی با دقت ۸۰ درصد جدا کنند.

فلزیاب‌های پیشرفته، قدرت بسیار بیشتری نسبت به دیگر فلزیاب‌ها دیگر را دارا می‌باشند.

فلزیاب‌های پیشرفته دارای وزن نسبتاً سنگینی هستند زیرا که در آن‌ها به یلت مصرف

مضاعف برق از باتری‌های اسیدی مشابه موتورسیکلت استفاده شده